คณะกรรมการและที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บีนา จำกัด
ชุดที่ 15 ประจำปี 2558

 

 

ที่ปรึกษาชารีอะห์ 5

 

 

 

 

ที่ปรึกษาสหกรณ์ 5

 

 

 

 

คณะกรรมการ 15-5

 

 

 

 

คณะผู้ตรวจ 5

 

 

 

Facebook Comments
เมนู
เมนู