สาขายะลา

สหกรณ์อิสลามบีนาสาขายะลา

 

สถานที่ตั้งสำนักงานสาขายะลา
สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด
สำนักงานสาขายะลา 163 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร/โทรสาร 073-274 765 อีเมล์ sahakonbinayala@gmail.com
เวลาทำการ: วันอาทิตย์-วันพฤหัสฯ   เวลา 09.00-15.30 น.

 

เมนู
เมนู