เงินฝากวาดีอะฮฺ (รักษาทรัพย์)

 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์วาดีอะฮฺ (รักษาทรัพย์) คือ  สหกรณ์จะรับฝากเงินของผู้ฝากโดยไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาในการฝาก  ผู้ฝากสามารถถอนได้ทุกเวลาและสหกรณ์จะรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในทรัพย์สินของผู้ฝากทุกบาท ทุกสตางค์ อย่างไรก็ตามเงินฝากประเภทนี้พี่น้องจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือกำไรจากการลงทุนเว้นแต่ทางสหกรณ์จะมอบให้ด้วยความสมัครใจ
  รายละเอียด/รูปแบบการฝาก 
      1. เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก 
      2. ผู้ฝากสามารถฝาก-ถอนได้ตลอดเวลาทำการ 
      3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป 
      4. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท 
      5. ทางสหกรณ์ฯ ขออนุญาตนำเงินฝากนี้ไปลงทุนกิจการสหกรณ์

  เงื่อนไข 
      1. ผลกำไร/ขาดทุนที่เกินจากการนำเงินฝากนี้ไปลงทุนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ฯ แต่ฝ่ายเดียว 
      2. กรณีเกิดการขาดทุน ทางสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบชดเชยเงินฝากนี้แต่เพียงผู้เดียว

Facebook Comments
เมนู
เมนู