ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนประชุมใหญ่ ล2 ล3 ล4

 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา ท2 ท3 ท4

 

รวมรับประทานอาหาร

รวมรับประทานอาหาร ทข2 ทข3 ทข4

 

มอบเกียรติบัตรและของทีระลึก

เกียรติบัตร ม2 ม3

You may also like...

เมนู
เมนู