แจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานสอ.บีนา จำกัด

เนื่องจากกรรมการติดภารกิจงานเร่งด่วน ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ และสหกรณ์จะประกาศวันใหม่ให้ทราบอีกครั้ง ตามเว็บนี้ และ SMS ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

You may also like...

เมนู
เมนู