ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ตามที่สหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ทางสหกรณ์อิสลามบีนา จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 และให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สานักงานใหญ่ยะลา ชั้น 2

You may also like...

เมนู
เมนู